3 กรกฎาคม 2562 กฤษฏาลั่นฟื้นฟูปลาทูไทย-สัตว์น้ำทะเลทุกชนิด

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/377949

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าภายใน 7 วันนี้จะได้คำตอบจากกรมประมง โดยตนได้สั่งการให้เร่งศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลไทย ในประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจกรณีเกี่ยวกับประเด็นปัญหาวิกฤตปลาทูไทยใกล้สูญพันธุ์ จากการจับลูกปลาทูขนาดเล็กไปจำหน่าย โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมงนำ พ.ร.ก.การประมง 2558 มาตรา 57 ที่มีข้อกำหนด “ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดขึ้นเรือประมง” มาบังคับใช้ทั้งนี้กรมประมง จะต้องเร่งศึกษาให้ชัดเจนตามที่ชาวประมง กล่าวอ้างด้วยว่าหากประกาศใช้มาตรา 57 จะกระทบอาชีพประมงอย่างไร และให้ไปดูครบทุกประเด็นทั้งผลกระทบประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับแก้กฏหมาย 17มาตรา ที่ชาวประมงประสบความเดือดร้อนหลังจากมีมาตรการแก้ไขปัญหาประมงไอยูยู เนื่องจากกฏหมายมีโทษรุนแรงและยังมีกฏระเบียบ ข้อห้ามต่างๆที่เรือประมง มักทำผิดถูกดำเนินคดีได้โดยง่าย เช่น จะต้องลดภาระที่ชาวประมง มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเปิดเครื่องติดตามเรือประมงตลอด เพื่อลดผลกระทบต่ออาชีพประมงและกิจการต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ปัญหาปลาทูใกล้สูญพันธุ์ แม้มีการปิดอ่าวทุกปี มีการเรียกร้องให้มีการออกกฏกระทรวง ประกาศรัฐมนตรีฯมาห้ามจับสัตว์น้ำที่มีขนาดต่ำกว่า14เซนติเมตร กำลังให้กรมประมง ศึกษาให้ชัดเจน ถ้าประกาศแล้วส่งผลดีกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำทะเล โดยทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมจะดูแลทุกอย่าง